Moduł II – Chirurgia ortognatyczna – poziom zaawansowany 53
Expired!
Booked Event!
Chirurgia Szczękowo-Twarzowa

Moduł II – Chirurgia ortognatyczna – poziom zaawansowany

Partnerzy:

Moduł II – Chirurgia ortognatyczna – poziom zaawansowany 54              Moduł II – Chirurgia ortognatyczna – poziom zaawansowany 55

 

Rejestracja

Otwarcie kursu, omówienie zasad pracy na preparatach

Część teoretyczna

Ortodoncja dla chirurgów

Chirurgia dla ortodontów

Dodatkowe zabiegi operacyjne przed zabiegiem ortognatycznym (kortykotomie, zęby zatrzymane, przeszczepy łącznotkankowe, zakotwienia kostne)

Zarządzanie wymiarem poprzecznym (dystraktory poprzeczne, aparaty ortodontyczne, segmentalne osteotomie)

Genioplastyka

Przeszczepy kostne

Zastosowanie implantów indywidualnych do rekonstrukcji kształtu twarzy

Podstawowe zagadnienia zakresu patologii stawu skroniowo żuchwowego i jego związki z chirurgią ortognatyczną

Przerwa kawowa

Warsztaty praktyczne cz. I

Przeprowadzenie zabiegów omawianych w części teoretycznej (w tym segmentalna osteotomia szczęki, poprzeczna osteotomia i założenie dystraktora podniebiennego, zakotwienia kostne, genioplastyka z jej modyfikacjami wraz z dostępem)

Lunch

Warsztaty praktyczne cz. II

Przeprowadzenie zabiegów omawianych w części teoretycznej (w tym kortykotomia żuchwy na odcinku siekaczy, zmodyfikowana osteotomia żuchwy, osteotomia z dojścia zewnętrznego, założenie implantów kości twarzy (kość jarzmowa), kąty żuchwy i inne)

Zakończenie kursu, wręczenie certyfikatów

 

Moduł II – Chirurgia ortognatyczna – poziom zaawansowany 56

dr n. med. Krzysztof Dowgierd

Moduł II – Chirurgia ortognatyczna – poziom zaawansowany 56

lek. med. Maciej Borowiec

Moduł II – Chirurgia ortognatyczna – poziom zaawansowany 56

dr n. med. Agnieszka Predko-Engel

 

Dane do faktury

 

Opłata za uczestnictwo:

  • pojedynczy moduł - 6200 zł
  • oba moduły - 11000 zł
  • obserwator - 1500 zł

Przy jednym preparacie pracuje 2 uczestników.

Numer usługi w Bazie Usług Rozwojowych: 2023/03/28/28116/1756967

Numer usługi w Bazie Usług Rozwojowych (moduł I i II): 2023/03/28/28116/1756971

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych do 80% kosztu uczestnictwa, w zależności od województwa. Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania zapraszamy do pobrania instrukcji opisującej krok po korku jak ubiegać się o dofinansowanie. 

POBIERZ INSTRUKCJĘ

Zasady rezygnacji ze szkolenia:

Informację o rezygnacji z uczestnictwa w kursie należy przekazać mailowo na adres biuro@warsawlab.pl.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu:

  • do dnia 22 sierpnia 2023 Organizator zwraca 100% wniesionej opłaty za kurs,
  • po 22 sierpnia 2023, ale nie później niż 7 września 2023, Organizator zwraca 50% wniesionej opłaty za kurs,
  • po 7 września 2023 - Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty.

W razie pytań pozostajemy do dyspozycji: Aleksandra Cichowska, tel. 789 289 226

Dofinansowanie, składanie wniosków*: tel.: 516 741 066, pozyskajdofinansowanie@gmail.com
*usługa płatna, świadczona przez zewnętrzną firmę

ul. Prosta 2, 05-110 Jabłonna k/Warszawy

Go to Top