Aspekty praktyczne leczenia złamań ramienia i przedramienia 7
Booked Event!
Ortopedia i Traumatologia

Aspekty praktyczne leczenia złamań ramienia i przedramienia

 

DZIEŃ I - Niedziela 23.10.2022

Rejestracja uczestników

Otwarcie kursu, omówienie zasad pracy na preparatach

Stabilizacja stawu barkowo-obojczykowego hakopłytą

S. Kister

Zespolenie złamania bliższego końca i trzonu kości ramiennej, rewizja nerwu promieniowego

S. Kister

Zespolenie złamania końca dalszego kości ramiennej

M. Piotrowski

Uroczysta kolacja

DZIEŃ II - Poniedziałek 24.10.2022

Rejestracja uczestników

Dojście operacyjne do wyrostka dziobiastego

F. Dąbrowski

Rewizja PIN

W. Zadura

Złamanie końca bliższego kości promieniowej - śruby, płyta anatomiczna, proteza - dojście operacyjne

A. Wawruszczak

Złamanie bliższego końca kości łokciowej: dojście tylne, dostęp Boyda, zespolenie mostujące

W. Zadura

Przerwa kawowa

Złamania końca dalszego kości promieniowej zespolenie śródszpikowe: tips and tricks, konwersja na płytę

M. Piotrowski

Złamania końca dalszego kości promieniowej zespolenie płytą dłoniową: tips and tricks

A. Wawruszczak

Lunch

Złamanie trzonu kości promieniowej, położenie płyty bez uszkodzenia przyczepów mięśniowych, położenie płyty po cięciwie, bez pre-bendingu

M. Piotrowski

Uszkodzenia i niestabilność DRUJ, złamanie podstawy wyrostka rylcowatego, zespolenie śrubą, popręgiem, rozszerzenie dojścia, reinsercja TFCC,rewizja nerwu łokciowego

F. Dąbrowski

Varia - wykorzystanie preparatów zgodnie z potrzebami uczestników

Zakończenie kursu. Wręczenie certyfikatów.

 

Aspekty praktyczne leczenia złamań ramienia i przedramienia 8

dr n. med. Maciej Piotrowski

Aspekty praktyczne leczenia złamań ramienia i przedramienia 8

dr n. med. Filip Dąbrowski

Aspekty praktyczne leczenia złamań ramienia i przedramienia 8

lek. Sebastian Kister

Aspekty praktyczne leczenia złamań ramienia i przedramienia 8

lek. Wojciech Zadura

Aspekty praktyczne leczenia złamań ramienia i przedramienia 8

lek. Andrzej Wawruszczak

 

Dane do faktury

 

Opłata za uczestnictwo przy rejestracji do 16.09.2022: 6200 zł.

Opłata za uczestnictwo przy rejestracji od 17.09.2022: 7500 zł.

Przy jednym preparacie pracuje 2 uczestników.

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych do 80% kosztu uczestnictwa, w zależności od województwa. Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania zapraszamy do pobrania instrukcji opisującej krok po korku jak ubiegać się o dofinansowanie. 

POBIERZ INSTRUKCJĘ

W razie pytań pozostajemy do dyspozycji.

DOFINANSOWANIA: Aleksandra Cichowska, tel. 789 289 226

Aspekty praktyczne leczenia złamań ramienia i przedramienia 13           Aspekty praktyczne leczenia złamań ramienia i przedramienia 14

ul. Prosta 2, 05-110 Jabłonna k/Warszawy

Go to Top