Artroskopia kolana - podstawy oraz proste procedury naprawcze 25
Booked Event!
Ortopedia i Traumatologia

Artroskopia kolana – podstawy oraz proste procedury naprawcze

Serdecznie zapraszamy Państwa na piątą edycję kursu podstawowej artroskopii kolana.

Kurs dedykowany jest rezydentom oraz lekarzom ortopedom rozpoczynającym swoją przygodę z artroskopią kolana.

Program szkolenia jest maksymalnie ukierunkowany na nabywanie umiejętności praktycznych:
• uczestnicy spędzą ponad 6h na ćwiczeniach w sali warsztatowej, pracując w grupach na preparatach nieutrwalonych. Gwarantuje to, iż każdy z uczestników będzie miał możliwość przeprowadzenia wszystkich etapów artroskopii opisanych w szczegółowym programie kursu (patrz poniżej) - od założenia portów po proste procedury naprawcze. Poprawność ich wykonania będzie każdorazowo oceniona przez prowadzących;
• udział w szkoleniu będzie wymagał wcześniejszego, samodzielnego przygotowania - organizatorzy udostępnią uczestnikom przygotowane wcześniej przez prowadzących treści multimedialne, dotyczące podstaw teoretycznych dotyczących zagadnień objętych kursem (krótkie wykłady, filmy operacyjne, prezentacje). Ich przyswojenie ocenione zostanie krótkim testem przeprowadzonym na początku kursu;
• nowatorska formuła szkolenia pozwoli na skupienie się podczas kursu stricte na zagadnieniach praktycznych i doskonaleniu umiejętności manualnych, najważniejszych na tym etapie nabywania wiedzy. Dostęp do treści multimedialnych nie będzie wymagał dodatkowej opłaty.

 

Rejestracja

Otwarcie kursu. Omówienie agendy i zasad pracy na preparatach nieutrwalonych.

Warsztaty praktyczne manualne z artroskopem

- poziomowanie obrazu, triangulacja, światło, ostrość etc

Warsztaty na preparatach anatomicznych cz. 1

- zakładanie przednich portów artroskopowych AM, AL, triangulacja, poziomowanie, ostrość, światło; - zakładanie portów nadrzepkowych, umiejscowienie, orientacja,<br /> triangulacja; - porty specjalne (podłąkotkowe etc.), umiejscowienie, technika, orientacja; - postępowanie z ciałem Hoffy. Sposoby omijania, technika resekcji shaverem - synowektomia przedniego przedziału, fałdów, usuwanie ciał wolnych.

Wykład wizualny (film + komentarz)

- taktyka oceny łąkotki przyśrodkowej i jej uszkodzeń; - taktyka oceny łąkotki bocznej i jej uszkodzeń; - taktyka oceny ACL, typy uszkodzeń (FEM, TIB, częściowe), ocena PCL.

Lunch

Warsztaty na preparatach anatomicznych cz. 2

- ocena chrząstki stawowej - PFJ (morfologia bloczka), TFJ. Stosowanie skali ICRS; - taktyka oceny łąkotki przyśrodkowej (koślawienie, piecrusting, medial release, Gillquist, portal PM etc), uszkodzenia, menisco-capsular separation, hidden lesions etc. - taktyka oceny łąkotki bocznej (figure „4”, zachyłek nadrzepkowy, anatomiczna mobilność tylnej części), uszkodzenia; - taktyka oceny ACL - pęczki, przyczepy, uszkodzenia;- taktyka oceny PCL - pęczki, przyczepy, uszkodzenia.

Przerwa kawowa

Warsztaty na preparatach anatomicznych cz. 3

Artroskopia terapeutyczna - mikrozłamania, meniscektomia, szew łąkotki, shaving remnantu ACL, lokalizacja brzegu tylnego LFC przy ACL vs residents’ ridge.

Zakończenie kursu. Dyskusja. Rozdanie certyfikatów

 

Artroskopia kolana - podstawy oraz proste procedury naprawcze 26

dr n. med. Jacek Walawski

Artroskopia kolana - podstawy oraz proste procedury naprawcze 27

dr n. med. Jerzy Cholewiński

 

Dane do faktury

 

Opłata za uczestnictwo: 4200 zł

Przy jednym preparacie pracuje 3 uczestników.

Numer usługi BUR: 2023/05/09/28116/1809276

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych do 80% kosztu uczestnictwa, w zależności od województwa. Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania zapraszamy do pobrania instrukcji opisującej krok po kroku jak ubiegać się o dofinansowanie. 

POBIERZ INSTRUKCJĘ

Zasady rezygnacji ze szkolenia:

Informację o rezygnacji z uczestnictwa w kursie należy przekazać mailowo na adres biuro@warsawlab.pl.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu:

  • do dnia 10 sierpnia 2023 - Organizator zwraca 100% wniesionej opłaty za kurs,
  • po 10 sierpnia 2023, ale nie później niż 17 sierpnia 2023, Organizator zwraca 50% wniesionej opłaty za kurs,
  • po 17 sierpnia 2023 - Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty.

W razie pytań pozostajemy do dyspozycji: Aleksandra Cichowska, tel. 789 289 226

Dofinansowanie, składanie wniosków*: Bożena Prońska - tel.: 516 741 066
*usługa płatna, świadczona przez zewnętrzną firmę

Artroskopia kolana - podstawy oraz proste procedury naprawcze 28

Go to Top